ایران سرسبز

به ایران سر سبز خوش آمدید

كشور ايران به خاطر قرار گرفتن در كمربند خشك جغرافيايي و نوار بياباني كه در 25 تا40 درجه عرض شمالي واقع شده است، از شرايط آب وهوايي برخوردار است كه جزو مناطق كم باران جهان بشمار مي آيد. بااين وجودبارش ايران تنها معادل يک سوم متوسط جهاني است. برای کلیه کشورها و ملتهای دنیا که در رنج کمبود آب و خشکسالی بسر میبرند نوید تکنولوژی داده میشود که به توسط آن سامانهٔ بارشی را به آن منطقه انتقال داده و برای دراز مدت خودکفایی و بی‌نیازی را به ارمغان میاورد. برای کلی‌ مردمانی که در شهرهایی همچون تهران، اصفهان، اهواز و غیره زندگی‌ میکنند و با پدیده گرد و غبار دست و پنجه نرم میکنند، نوید تکنولوژی داده میشود که به توسط آن جابجایی هوا و ایجاد باد را میسر ساخته و بعد از سالها استنشاق هوای آلوده بالاخره هوای تمیز و مطلوب را تجربه دوباره بکنند. برای وزارت نیرو بشارت این داده میشود که با این تکنولوژی امکان خنکتر نمودن هوا و در نتیجه مصرف کمتر برق برای دستگاه ها‌ی سرمازا مشگل کمبود برق را می‌توان حل نمود. به وزارت کشاورزی می‌توان نوید محصول بیشتر و مرغوبتر را داد. به وزارت بهداشت می‌توان سالهای

سلامت  و

ملت سالمتر از پیش را داد.